Høringssvar fra Jan Bernhard Loa

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter