Høringssvar fra Olav Ragnvaldsen

Dato: 14.03.2022

Det er etter mitt syn ikke et behov for forlengelse av "midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien". Forlenging av slike midlertidige hjemler for å begrense individets rettigheter kan være første steg på veien til et totalitært samfunn, og et samfunn der smittevern trumfer rettsvern. Jeg ønsker derfor at dette forslaget ikke blir vedtatt.

Mvh

Olav Ragnvaldsen