Høringssvar fra marit.hoberg@gmail.com

Dato: 20.03.2022

Jeg protesterer på at disse midlertidige forskriftshjemlene blir forlenget.

Marit Hoberg