Høringssvar fra Cathrine Berge

Dato: 20.03.2022

Jeg er fullstendig i mot dette forslaget da forslaget setter Grunnloven til side.