Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 589843

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette, og for frihet og vern av menneskerettigheter. Det er mer enn nok, nå!