Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 412815

Dato: 20.03.2022

Helt uhørt og i strid med grunnloven og menneskerettigheter!!!