Høringssvar fra Halvor Torp

Dato: 05.03.2022

Det jeg får ut av forslaget er at regjeringen STØRE viderefører smittevernstaten til regjeringen SOLBERG der rettsstaten er underordnet smittevernstaten. Det handler med andre ord om avskaffelsen av demokratiet. Når jeg stemte ved forrige stortingsvalg var ikke videreføringen av smittevernstaten nevnt i et eneste av partiprogrammene. Hva er årsaken til at alle partier på Stortinget igjen velger smittevernstaten fremfor rettsstaten og demokratiet ?

NEI TAKK ! fra meg til forlengelse av smittevernstaten på rettsstatens og demokratiets bekostning.