Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 490840

Dato: 20.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidig forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Forlengelsen vil bli et angrep på det norske folks frihet og ferdsel.

Dette er brudd på grunnloven knyttet til naturrett og brudd på menneskekonvensjonen.