Høringssvar fra Kristin Sveum

Dato: 15.03.2022

Jeg stemmer Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndteringen av smittevernloven. Dette forslaget må forkastes.