Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 175028

Dato: 10.03.2022

Wow. Dere er så sleipe. Ny høring med så kort svarfrist.

Jeg er helt imot koronapass!