Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 359670

Dato: 19.03.2022

Er uenig i høringsnotatet på alle punkter. Norge er et demokratisk land og det er viktig å kunne tenke selv og bestemme i eget liv og helse.