Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133344

Dato: 08.03.2022

Tvangsvaksinering hører ikke hjemme i Norge. Smittevernstaten kan ikke stå over rettsstaten. Regjeringen skal være transparent og tjene folket, ikke omvendt.