Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 572738

Dato: 21.03.2022

Nei til vidre nedstengninger og lover med fulmakter om inngripende tiltak. vi må heller fremme en debatt, med en åpen og kritisk gransking av alle nye avgjørelser, frem i tid. samt risiko analyser av tiltak og fremming av nye produkter.