Høringssvar fra Frode Burdal Klevstul (Antijantepodden)

Dato: 11.03.2022

Det norske demokratiet er en illusjon, og disse høringene er et spill for galleriet. Om folk ønsker å forstå mer om hva som har skjedd, og hva som kommer til å skje fremover, har vi (Antijantepodden) allerede laget flere podcastepisoder som handler om hvordan demokratiet forvitret. Vi kommer også til å belyse temaet i tiden videre fremover. Jeg skulle ønske at dette var konspirasjonsteorier. Dessverre er det ikke det. Noe som har blitt grundig dokumentert.

Følgende tre episoder kan anbefales:

AJP 47 | James Corbett – COVID-19 is a step towards a prison state
https://www.antijantepodden.no/p/ajp047

AJP 50 | Jørgen Heier – sleipe tilsnikelser i høringsnotater
https://www.antijantepodden.no/p/ajp050

AJP 52 | Patrick Wood – A new economic order is being enforced
https://www.antijantepodden.no/p/ajp052


Frode Burdal Klevstul
Antijantepodden