Høringssvar fra Laila Pettersen Garvik

Dato: 21.03.2022

Det er ikke greit og fratar vanlig folk demokratisk frihet

Resultat blir at vi for mindre og mindre tillit til styre settet vårt og folk ser det nytter ikke å stemme

nei til forlengelse