Høringssvar fra Kjetil Sømme

Dato: 20.03.2022

Jeg sier nei til koronapass regler