Høringssvar fra Hanne Borge

Dato: 12.03.2022

Jeg er totalt i mot et slikt kontroll/segregeringspass. Det har ikke noe i et demokrati å gjøre. Det strider mot menneskerettigheter og Nürnberg koden.