Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 414877

Dato: 04.03.2022

Nei til koronapasset og forlengelsen