Høringssvar fra Kjersti Hemma

Dato: 17.03.2022

Ja til frihet, og nei til koronapass. Menneskerettighetene må gå foran smittevernloven. Se for øvrig svar på "Høring om koronapass" med vedlegg.

Mvh

Kjersti Hemma