Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 236526

Dato: 14.03.2022

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ikke pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle Omikron for en "allmennfarlig sykdom".

Likevel prøver dere fortsatt å gjøre unntaks lover fra 2020 permanent!!

Å forlenge koronaregime til 2023 med åpenlyse muligheter til ytterligere forlengelse er å gjøre Smittevernstaten permanent på bekostning av rettsstaten.

Minner også at høringsfrist til 21.03, altså under tre uker er lovstridig. Tror dere at dette også går under radaren og at dere er akkurat bestemte for å komme med dette under alt oppstyr med krigen i Ukraina? Tror dere virkelig at nesten alle er så sløve å følge ikke med hva dere driver med?

Så svaret er : NEI