Høringssvar fra Bjarthe Rønhovde

Dato: 21.03.2022

Mener vi klarer oss fint uten en lov. Bryter denne sykdommen ut igjen, kan vi starte tiltak uten at det skal være en lov som vi innbyggere strengt tatt ikke har behov for.