Høringssvar fra Kristine Eli Stenby

Dato: 07.03.2022

Jeg sier et klart NEI til Qr pass.

Dette strider imot menneskerettigheter og mot grunnloven.