Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 539524

Dato: 21.03.2022

Jeg samtykker ikke.