Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 348396

Dato: 19.03.2022

Jegf samtykker ikke.