Høringssvar fra Karl Kenneth Harsvik

Dato: 06.03.2022

Myndighetenes håndtering av de siste års utfordringer rundt pandemien har vist en fokusering på tiltak som har seriøst skadet den almenne psykiske helsen betraktelig samt fått enorme økonomiske konsekvenser for enkelt individer og små bedrifter. I tilleg har tiltakene splittet befolkningen der en del aksepterer myndighetenes overgrep i forhold til egen grunnlov og menneskerettigheter i frykt for konsekvensene ved en covid-19 infeksjon mot de som mener sykdomsforløpet ikke er alvorlig nok til å tillate slike grove restriksjoner og nedbygging av grunnlov og menneskerettigheter.

Det reelle problemet i vårt land ligger i lav kapasitet hos våre sykehus som har blitt redusert betraktelig de siste 10 - 40 årene. Myndighetene har hatt anledning til å rette opp i dette skakkjørte helsevesenet i lang tid men har heller valgt å fokusere på tiltak som innskrenker grunnleggende lovgivninger til privatpersoner i stedet for å ruste opp helsevesenet.

Det er derfor særdeles betenkelig at myndighetene nå ønsker å forlenge denne perioden med økte restriksjoner og innskrenkinger på grunnlov og menneskerettigheter i stedet for å fokusere på - og bruke ressurser til å forsterke det somatiske og psykiatriske helsetilbudet i landet.

De midlertidige tiltakene og lovendringene må opphøre snarest mulig, før nasjonen er så splittet og knekt at vi ikke lengre har mulighet til å rydde opp i problemene vi nå står ovenfor. Flytt fokuset over på å bygge opp sykehuskapasiteten samt det somatiske og psykiske helsetilbudet. I tillegg bør myndighetene legge til rette slik at befolkningen får styrket sin almenne helse og imunforsvar gjennom kosthold og fysisk aktivitet gjennom sunn mat og tilgang til naturlige omgivelser.

Stresset og frykten som myndighetene og media har påført befolkningen gjennom pandemien er unødvendig og særdeles skadende. Dette må opphøre umiddelbart slik at skadeomfanget av myndighetenes tiltak blir minsket og befolkningen får mulighet til å lege sine psykiske påkjenninger.

Avslutt denne skadelige politikken, for oss selv - våre barn og deres etterkommere.