Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 215450

Dato: 05.03.2022

Jeg er imot å utvide koroniregelverket. Vi må leve med viruset, ikke bekjempe det.