Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 593727

Dato: 21.03.2022

Kinaviruset er ikke en så alvorlig sykdom at Norge skal omgjøres til en apartheidstat. Ingen sykdom, og spesielt ikke Kinaviruset, rettferdiggjør at vi nordmenn skal trues med vaksinetvang, fratas bevegelsesfrihet, fratas jobb, fratas å bevege som frie menneske og at politikere skal gjøre dette for å tilfredstillenog samordne seg med EU-pampene. Norge er forhåpentligvis et fritt, selvstendig land og poltikere har plikt til å ivareta våre rettigheter. Innføring av vaksinepass for å begrense vår bevegelsesfrihet beviser da at politikere kjører sin egen agenda som vi nordmenn ikke har gitt de tillatelse til. Folket har sagt nei til EU 2 ggr.men dette overprøver politiker hver eneste dag.