Høringssvar fra Bente Antun

Dato: 21.03.2022

Midlertidige forskriftshjemler skal ikkje forlengast, og dei skal heller aldri bli permanente!

Mennesket er fødd som frie og suvirene individ, og det kan ingen hastelover eller hjemler endre på. At Eu skal diktere korleis me skal forholde oss til virussjukdom, er feil.

Alle mennesker har rett til å bestemme over eigen kropp. Eit koronasertifikat er eit statussymbol som gir privilegier ved å vera lydig. Det kan aldri stoppe eit virus. Vaksinerte vert smitta og smittar vidare like mykje som uvaksinerte. Det har aldri tidligare blitt rapportert så smange skader etter vaksinasjon, som det som er rapportert etter Covidvaksinene. ALtfor mange alvorlige biverknader er blitt innmeldt, uten at vaksinasjonen er stoppa. Å innføre koronasertifikat er eit grovt brudd på menneskerettighetane og på Nurenbergkodeksen. Staten skapar med det eit segregeringssamfunn, basert på lover gitt av EU. Det norske folket har sagt NEI til å bli medlem av EU 2 gonger, og det er folket som bestemmer.

Det er på tide å offentliggjere bestemmelsane som vart innført for to år siden, og landet vart stengt ned. 60 års hemmeligstempling skulle vera unødvendig om tiltaka var til det beste for menneskeheten.

Eg seier eit klart og tydelig NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien!