Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 251236

Dato: 05.03.2022

Ønsker overhodet ikke forlengelse av midlertidig forskrifts hjemler.