Høringssvar fra Eivind Johannes Lindtjørn

Dato: 18.03.2022

Nei til videreføring av utvidet smittevernslov, mandater, restriksjoner og vaksinepass! Har vi ikke lært av hva som skjer i Canada, Australia, Østerrike? Dette er medisinsk tyranni, der lovlydige borgere gjøres til annenrangs borgere og til kriminelle for sine personlige vaksinevalg. Bare at dette overhode diskuteres er galskap og vitner om en vestlig sivilisasjon i forfall, en sivilisasjon som har glemt hva frihet og menneskelige rettigheter egentlig betyr. Mine rettigheter som menneske er ikke gitt meg av en menneskelig institusjon eller et lands myndigheter, mine rettigheter og friheter er gitt meg i kraft av å være menneske, skapt av Gud. Våre tidligere generasjoner som kjempet for vår frihet, vår nasjonale suverenitet og vår grunnlov var klar over denne grunnleggende sannhet. Her leker regjeringen med ilden: ikke rasér den dyrebare tillitten som eksisterer mellom folk og øvrigheten i det flotte landet vårt. Om vi må begynne å vise vaksinasjonsstatus eller til stadighet sjekke de stadig skiftende og til enhver tid gjeldende restriksjoner i vår praktisering av våre grunnleggende rettigheter som borgere og mennesker knuses denne tillitten og en forrakt for våre ledere, øvrighet, politi og rettsvesen vil vokse fram. Den er allerede i emning. Ingen partier gikk til valg på innføring av coronasertifikat der individuell frihet og rettigheter er betinget av vaksinsjonsstatus. Avslutt utvidet smittervernslov omgående!