Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106119

Dato: 08.03.2022

Nei til forslaget om å forlenge unntaksregimet med et år.