Høringssvar fra Ben Solheim

Dato: 07.03.2022

Høring - forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien

Det hevdes at isolering og smittekarantene har vært effektive tiltak. Dette er ikke empirisk bevist.

Det eneste det definitivt har kontrollert er vår bevegelsesfrihet, som forøvrig er brudd på vår menneskerett og den norske grunnlov.

Denne isolering har ødelagt adskillig flere unge liv, enn det har reddet eldre og sårbare grupper.

Hele smittevernsloven bør skrotes og tilbakeses som den største skamplett i fredstid.

"Personlig verneutstyr"/ smittevernsutstyr har kun beriket noen få korrupte involverte, og er bevist, gjennom flere studier og forskning, har ingen helsefremmende funksjon. Tvert imot.

Dette forslag bør forkastes.