Høringssvar fra Gudrun Ute Geissler

Dato: 18.03.2022

Eg er imot at hjemler skal forlenges !