Høringssvar fra Evelyn Håberg

Dato: 17.03.2022

Jeg sier nei til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og halseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes!