Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 309237

Dato: 05.03.2022

Her er jo ingen alvorlig smitte , så hvorfor forlenge loven ?