Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei å atter nei

Dette har ingenting i et demokrati å gjøre, nå må dette stoppe.