Høringssvar fra Morten Lund

Dato: 21.03.2022

Nei, det må IKKE godkjennes. Det er strider mot grunnloven, og menneskerettigheter.