Høringssvar fra Beate Maria Alexandersen

Dato: 17.03.2022

Jeg er helt i mot forlengelse av smittevernloven/trer i kraft. Jeg opplever dette svært inngripende og fullstendig unødvendig. Jeg dier derfor NEI til denne forlengelsen.