Høringssvar fra Mildrid Rødseth Brede

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen. Dere har ingen rett til å fortsette med å utøve makt ovenfor den norske befolkning på dette viset. Nok er nok! Vi sier NEI, en gang for alle!

Great Barrington Declaration, utarbeidet av professorer i epidemiologi og folkehelse ved verdens mest velrennomerte universiteter, ble etablert som forslag til en annen vei da pandemi ble erklært i 2020, og har fortsatt fokus på tradisjonelt smittevern. Erklæringen er ved dags dato signert 925 000 mennesker hvorav mer enn 100 000 leger og forskere.

Som Mysterud og Raa skriver i artikkelen «Kan massevaksinering forlenge pandeminen» i Dagens Medisin; «Det er på tide at helsemyndighetene erkjenner at massevaksinering ikke kan sette stopper for en endeløs kjede av mutasjoner og nye virusvarianter – og at det er nødvendig å utvide det faglige perspektivet på pandemibekjempelsen".

Raa skriver i et «alternativt media», hvor han innleder med å si at aviser nå avviser ytringer fra fagfolk når det rokker ved «den rette lære»: «Det ble tatt som en selvfølge at utviklingsland uten helsetilbud av vestlig standard, ville bli svært hardt rammet dersom de heller ikke hadde tilgang på vaksiner på lik linje med rike land. Men nå viser det seg at antall døde av covid-19 har vært betydelig høyere i rike vestlige land enn i fattige land. Mens smittetallene har økt kraftig i Europa og USA, har de gått ned i afrikanske utviklingsland hvor bare et fåtall er vaksinert, og helsevesenet ikke holder vestlig standard.»

Joan-Ramón Laporte Roselló deltok 8. februar 2022 i den spanske kongressens granskingskommisjon (om håndtering av vaksiner og vaksinasjonsplanen, invitert av Podemos og PSOE). Hans vitnemål er et knusende oppgjør med mesteparten av den koronapolitikken den spanske regjeringen har ført.

Han er høyt utdannet lege, æresprofessor ved det autonome universitetet i Barcelona. Han var tidligere en pioner innen legemiddelovervåking i Spania, og hatt fremtredende roller i spansk helsevesen som i WHO.

Ifølge Laporte «er det klart at vaksiner ikke hindrer overføring av sykdommen, så passet eller sertifikatet manglet et vitenskapelig grunnlag og kan også ha bidratt til en økning i antall tilfeller, siden det ga en falsk følelse av trygghet.»

Han mener massevaksineringen er et globalt eksperiment uten sidestykke i menneskehetens historie.

Det har ikke manglet på vitenskapelig støtte for legemidler som har gått ut på patent-dato, men gjør jobben effektivt hvis de anvendes tidlig etter kovid infeksjon. Legeopprop om enkelte vitaminer og mineraler som kan gjøre stor forskjell har blitt ignorert. Høyskolelektor i ernæring, Eirik Garnås, skriver på forskersonen.no: «I en årrekke har jeg vært opptatt av og innforstått med matens betydning for kropp og helse, og jeg underviser om temaet. Derfor finner jeg det svært uheldig og urovekkende at det har vært så lite fokus på ernæring i offentlig formidling og debatt om koronapandemien.» . Det har blitt snakket opp og i mente om smittevern og vaksinering. Grunnleggende helsetiltak som kan gi bedre beskyttelse mot korona og andre smittsomme trusler har derimot i liten grad kommet på banen.». «Dette fremstår som ulogisk i en tid preget av lidelse og død blant personer med nedsatt helse og immunkapasitet. I min oppfatning er det heller ikke i overenstemmelse med nåværende vitenskapelig kunnskap.»

Som Graver sier; Når de midlertidige forskriftene, som dessuten var dårlig forberedt, forlenges for enda et år, begynner de å få «en grad av permanens». – Da er det ikke lenger en ren unntakslovgivning som vi trengte da det var kritisk. Da er det veldig uheldig at det ikke har vært gjennom en ordentlig faglig og politisk vurdering.

Jeg sier med dette bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen. Dere har ingen rett til å fortsette med å utøve makt ovenfor den norske befolkning på dette viset. Nok er nok! Vi sier NEI, en gang for alle!