Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 372531

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot.

Det er grunnleggende udemokratisk og jeg ønsker å leve i et ekte demokrati.