Høringssvar fra Odd Arne Gabrielsen

Dato: 21.03.2022

Arendal 21. mars 2022

Jeg vil protestere mot forlengelse av de midlertidige koronahjemlene som framkommer i høringen. Dette gjelder alle forlengelser foreslått i dette høringsnotatet.

Det er ikke hjemmel for dette da det ikke er noen pandemi i Norge. Smitteverneloven gir ikke dekning for forlengelse av noen av disse forslagen som framkommer i høringen.

Det er nok med de brudd som allerede er gjort mot bestemmelser i vår/Norges Grunnlov og i smittevernloven.

EU har fra 2018 planlagt innføring av digitalt vaksinasjonssertifikat/koronasertifikat. i 2022. Vi er ikke medlem av EU og må ikke innføre det perfekte verktøy for totalt diktatur.
Det vil i tilfelle også fordre avståelse av suverenitet/selvråderett

Viser til at WHO planlegger en juridisk bindende avtale med mange land i verden som gir WHO rett til å ta beslutniner over hode på landenes folkevalgte ledelse. Jeg krever at Norge ikke signer slik avtale med WHO.

Jeg tror at dette kan være et ledd i en bestrebelsesom har som mål innføring av overstående. Dvs en "tar du den tar du den" mentalitet i ledelsen i departement og regjering. Det er urtovekkende at våre fremste tilltisvalgte og deres embetsmenn så tydelig går inn for å legge tilrette både for brudd på våre lover, våre menneskerettigheter, Nurnbergkoden og det totale diktatur utført via WHO på litt sikt.

Høringsfristen er trolig også et brudd på intensjon og lover rundt bestemmelse om høringer i slike saker.

Alt i alt mener jeg at denne framgangsmåte og handlingens trolige mål strider mot lover/regler/menneskerettighet /frihetsberøvelse og alminnelig saksgang ihht Norsk lov.

Det er også utrolig at et parti/en regjering som har alminnelige folk i fokus kan gå inn for å legge grunnlag for det totale medisinske/digitale og trolig ettehvert det totale økonomiske og individorienterte diktatur

Jeg krever at forslagene i høringen blir avvist og parkert en gang for alle

Odd Arne Gabrielsen

sign