Høringssvar fra Knut E. Lauritzen

Dato: 21.03.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot regjeringens forslag til å forlenge de midlertidige koronahjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven.

Hva disse tiltakene har medført av ugagnlige lidelser og nød i hele befolkningen, er det ingen som har full oversikt over, men på bakgrunn av nevnte erfaringer, vil det være et (nytt) overgrep mot det norske folk.

Imidlertid er det et annet aspekt som veier tyngre, nemlig presedens med å innskrenke vår personlige og kollektive friheter under dekke av at det skal gagne noen. - De eneste som vil profitere på slike innskrenkninger / frarøvelse av friheter, er statsmakten. Dét er under slike vilkår totalt uakseptabelt.