Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 461025

Dato: 20.03.2022

Dette er jeg sterkt imot.

Bryter med alle prinsipper om frihet og menneskerettigheter.

Politikerne burde skamme seg for måten de skal kontrollere allmuen.