Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 410731

Dato: 20.03.2022

NEI til en fortsettelse av plandemihysteribløffen. NEI til WHOs ønske om verdenskontroll i helsespørsmål.

Signe Rein Tovsen