Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 314462

Dato: 05.03.2022

Lovstridig forskrift

Dette forslaget er opplagt lovstridig.

Hva er det regjeringen holder på med. Er ønsket å fjerne demokratiet?

Det minste som kan kreves av de folkevalgte er at de følger Norge lover på alle nivåer og at de utfører sitt embete til det beste for det norske folket. Så vidt jeg husker prøvde forrige regjering også på dette.

Kjører Støre regjeringen høyres politikk?

Det finnes ingen pandemi i Norge i dag. Omikron kan ikke kalles for en allmennfarlig sjukdom.

Respekten for de folkevalgte er blitt enormt tynnslitt!!!! De bryter Norges lover uten å ha noen problemer med det. Hva skjer!!! Hvilke signaler gir da dette til den gjengse normann, behøver vi følge landets lover når de som styrer landet ikke gjør det.