Høringssvar fra Liss-Hege Ellila

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot forlengelsen av smitteverntiltaket. Frihet for alle mennesker bør vektlegges,da konsekvensene av tiltakene har større konsekvens enn ev sykdom.