Høringssvar fra Pernille October Wang

Dato: 21.03.2022

Avgi høringssvar

Først og fremst vil jeg bemerke en unormalt kort høringsfrist som slik jeg forstår ikke innenfor hva som hverken er lovlig eller vanlig .

Dette er uhørt!

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene!

De er menneskerettighetsstridige, grunnlovsstridige og bryter med Nurenberg Kodeksen!

Høringsforslagene og tiltakene må opphøre umiddelbart! Noe annet vil etter mitt syn være å anse som kriminelle handlinger mot hele den norske befolkningen

Disse forslagene representer en dystopisk fremtid der departementets betraktninger går George Orwells bøker en høy gang..

NOK ER NOK!

NEI TIL FORLENGELSE AV MIDLERTIDIGE FORSKRIFTSHJEMLER I SMITTEVERNLOVEN OG HELSEBEREDSKAPSLOVEN FOR HÅNDTERING AV kORONAPANDEMIEN!!