Høringssvar fra Desi Liholt

Dato: 20.03.2022

Vi må verne om menneskerettighetene! Forslaget bryter tvert i mot disse og er mildt sagt forkastelig!!