Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 198363

Dato: 11.03.2022

Det er ingen grunn til å forlenge muligheten for å gjøre inngripende tiltak i livene til folk.

En kritisk situasjon kan kreve en unntakslovgining, men vi er ikke lenger i en unntakssituasjon. Omrikon kan ikke betegnes som en allmennfarlig sykdom. Regjeringen kan ikke bruke føre-var-prinsippet når det handler om lovgiving som griper inn i det private hjem og kan straffe folk med bøter for regler som endres i tide og utide.

Det gjeldende vedtaket må renne ut når tiden er ute og vi ikke har spredning av en almennkritisk sykdom. Skulle situasjonen endre seg, får det eventuelt gjøres nye vedtak. I mellomtiden bør det kjøres en ordentlig faglig og politisk vurdering av hvordan samfunnet ønsker å håndtere allmennfarlige pandemier i fremtiden (og ikke minst hvordan et virus skal defineres som allmennfarlig og ikke).