Høringssvar fra Jan Kidøy

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette lovforslaget og for frihet og opprettholdelse av Grunnloven og Menneskerettighetene.